ELC Efficient Language Coaching ®

Intensywne Warsztaty

Language Coaching

Intensywne Warsztaty

Jednodniowe Intensywne Warsztaty Coachingu Językowego są niezwykle efektywną formą skoncentrowanego coachingu, zarówno indywidualnego, jak i grupowego. Dotyczą konkretnych tematów i mogą służyć pogłębieniu wiedzy z zakresu gramatyki i leksyki charakterystycznej dla danej branży, a także służyć rozwiązaniu konkretnych problemów.

Tematyka dotyczy języka angielskiego z zakresu m.in. Prawa, HR, Dziennikarstwa, Rozmów Telefonicznych, Komunikacji w Biznesie, Negocjacji, Prezentacji czy Wystąpień Publicznych.

Warsztaty prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych coachów językowych, którzy, dzięki stosowanym narzędziom coachingowym oraz w oparciu o profesjonalny zestaw materiałów, umożliwiają skuteczne rozwinięcie danej umiejętności w maksymalnie krótkim czasie.

Pracujemy w oparciu o metodę coachingu przed, w trakcie i po seminariach.

Zazwyczaj Warsztaty realizowane są w ciągu 1 dnia, zdarza się jednak, że ich forma jest 2- lub pół-dniowa. Efficient Language Coaching zaleca organizowanie Warsztatów dla grup liczących maksymalnie 10, a minimalnie 2 osoby. W przypadku potrzeby zrealizowania warsztatu dla większej ilości uczestników E.L.C. angażuje w przedsięwzięcie większą liczbę coachów. Warsztaty są zaprojektowane i poprowadzone tak, aby spełniały faktyczne oczekiwania klienta i stanowiły rozwiązanie jego konkretnych problemów. Jest to możliwe dzięki etapowi rzetelnych przygotowań, który ma miejsce przed zaprojektowaniem i przeprowadzeniem seminarium przez Efficient Language Coaching.

Zalecany minimalny poziom językowy uczestników Intensywnych Warsztatów – B1 wg CEFR (Common European Framework of Reference)

 

Tematyka Intensywnych Warsztatów:


Prezentacje i Wystąpienia Publiczne

Cel: Udoskonalenie sztuki wygłaszania prezentacji w naturalny i bezstresowy sposób.

Zakres:

 • język
 • struktura
 • styl
 • sposób wygłaszania
 • Korzyści:
  Nauczysz się jak:

 • zachować spokój
 • brzmieć przekonywująco
 • brzmieć na pewnego siebie
 • rozśmieszać publiczność
 • utrzymywać zainteresowanie słuchaczy
 • stosować język ciała
 • modyfikować intonację
 • stosować pomoce wizualne – efektywnie nawiązywać do wykresów, tabel, opisów etc.
 • Praca z coachingowym modelem IMPACT.
  Negocjacje w języku angielskim

  Cel: Wzbogacenie wiedzy i udoskonalenie umiejętności prowadzenia negocjacji w języku angielskim

  Zakres:

 • język negocjacji
 • opracowywanie strategii negocjacyjnych
 • przejście przez kolejne etapy negocjacji
 • językowe taktyki negocjacyjne
 • wpływ języka ciała i aspektów kulturowych na efekt negocjacji
 • symulacje rozmów negocjacyjnych
 • Warsztat rozpocznie się od coachingu aspektów gramatycznych i językowych, po których nastąpią symulacje i odgrywanie scen negocjacyjnych tak, aby każdy uczestnik warsztatu wdrożył zdobytą wiedzę oraz zastosował ją interaktywnie.

  Angielski dla sektora usług hotelarskich i gastronomicznych

  Warsztat skoncentrowany na praktycznym zastosowaniu języka z branży hotelarskiej i gastronomicznej. Stanowi wsparcie dla każdej osoby pozostającej w bezpośrednim kontakcie z klientami sektora, bowiem płynne posługiwanie się językiem angielskim przez pracowników tego sektora niewątpliwie jest mocną zaletą każdego biznesu prowadzonego w tej branży i ma bezpośredni wpływ na jego sukces.

  Zakres:

 • Praktyka interakcji z gośćmi – użycie bezpośredniego, ale poprawnego i taktownego języka.
 • Udoskonalenie komunikacji ustnej i pisemnej.
 • Analiza istotnych różnic pomiędzy stylem formalnym i nieformalnym – wskazanie korzyści wynikających z właściwego operowania obydwoma stylami komunikacji dla uzyskania najlepszych rezultatów w trakcie oferowania usług.
 • Korzyści:

  Uczestnicy warsztatu nauczą się:

 • udzielać informacji klientom
 • uzyskiwać informacje
 • składać wyjaśnienia
 • odpowiadać na reklamacje i skargi
 • Small talk i Networking w języku angielskim

  Warsztat skierowany zarówno do osób na niskim, jak i wyższym poziomie zaawansowania językowego.

  Czynna znajomość języka służącego nawiązywaniu kontaktów oraz prowadzenia rozmów jest kluczem do prowadzenia interesów z krajami anglojęzycznymi oraz obcokrajowcami, którzy nie komunikują się w twoim rodzimym języku.

  Cel: prowadzenie swobodnych rozmów na tematy powszechne.

  Zakres:

 • dialogi
 • słownictwo
 • krótkie rozmowy
 • Korzyści:

 • Nauczysz się prowadzenia rozmów okołobiznesowych oraz udoskonalisz umiejętność nawiązywania kontaktów w języku angielskim.
 • Rozwiniesz pewność siebie w kontakcie z osobami, które nie mówią w twoim rodzimym języku.
 • Nabierzesz swobody w mówieniu o sobie – przedstawianiu się, prezentowaniu swojego biznesu.
 • Rozwiniesz umiejętność naturalnego nawiązywania kontaktu i podejmowania rozmów
 • Angielski dla HR

  Warsztat prowadzony w oparciu o rozmowy coachingowe wokół zagadnień dotyczących działu HR.

  Zakres:

 • rekrutacja i rozmowy o pracę
 • korespondencja formalna
 • umowy o pracę i specjalne klauzule
 • kwestie wewnętrzne i administracyjne mające wpływ na pracowników
 • słownictwo używane w rozmowach ze związkami zawodowymi
 • pensje, premie i prowizje
 • rozmowy dotyczące wyznaczania celów (systemy TARGET) oraz oceny pracownicze
 • podatki
 • zasiłki
 • sprawy natury osobistej np. zwolnienia, redukcje etatów, dyskryminacja
 • Angielski Prawny

  Warsztat specjalistyczny dla prawników i osób poruszających się w kontekście tematów prawnych.

  Zakres:

 • Kluczowe zagadnienia z zakresu języka prawnego
 • analiza i interpretacja kontraktów
 • specyficzne aspekty gramatyki
 • żargon prawniczy
 • Komunikacja w Biznesie

  Udoskonalenie wszystkich aspektów komunikacji biznesowej w języku angielskim.

  Warsztat prowadzony przez natywnych coachów posiadających kwalifikacje w nauczaniu języka i coachingu, a także bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów coachingu dla pracowników szczebla kierowniczego, dyrektorów, członków zarządów oraz specjalistów innych branży.

  Zakres:

 • rozmowy około biznesowe
 • nawiązywanie kontaktów
 • rozmowy telefoniczne
 • wyrażanie opinii
 • doradztwo
 • delegowanie i wyznaczanie zadań
 • korespondencja biznesowa
 • Korzyści:

 • Utrwalenie języka i pogłębienie wiedzy dzięki połączeniu dogłębnej analizy z ciągłą praktyką
 • Angielski dla Obsługi Sekretariatu

  Intensywny warsztat tematyczny skierowany do pracowników sekretariatu Absolutny ‘must’ dla wszystkich osób zatrudnionych na stanowiskach sekretarskich, które stykają się w pracy z językiem angielskim. Dotyczy zarówno formy mówionej, jak i pisanej języka angielskiego.

  Zakres:

 • prowadzenie korespondencji
 • rozmowy telefoniczne
 • podejmowanie gości i klientów
 • Każdy z uczestników warsztatu otrzyma skrypt, który będzie stanowił dla niego wsparcie w wypełnianiu codziennych obowiązków zawodowych.

  Problematyczne zagadnienia w języku angielskim

  Warsztat o unikalnym charakterze. Prowadzony przez coacha językowego będącego również natywnym użytkownikiem języka docelowego, daje uczestnikom okazję do zaadresowania i korekty popełnianych przez nich błędów. Coach i uczestnicy warsztatu współtworzą środowisko procesu, w którym dokonana zostaje analiza różnic pomiędzy językiem ojczystym i docelowym.

  Ciągła interakcja pomiędzy coachem i uczestnikami warsztatu jest gwarancją tego, że poruszone zostaną wszystkie problematyczne zagadnienia, zarówno indywidualne, jak i dotyczące ogółu.

  Zakres:

 • zaadresowanie problematycznych kwestii gramatycznych
 • analiza pisemnej formy języka – szczególna uwaga poświęcona zwrotom formalnym i nieformalnym
 • tłumaczenie i interpretacja wypowiedzi
 • Korzyści:

 • Uczestnik otrzyma praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak doskonalić swoje kompetencje językowe metodą ciągłego dokształcania się.
 • Uczestnik otrzyma praktyczną wiedzę na temat tego, w jaki sposób jak najwięcej zyskać komunikując się werbalnie, prezentując siebie oraz swoją firmę
 • Uczestnik zrozumie w jaki sposób kultura anglosaska wpływa na formę języka angielskiego