ELC Efficient Language Coaching ®

O Nas

About Efficient Language Coaching

O Firmie

Efficient Language Coaching® Poland powstała w Warszawie w 2015 roku z inicjatywy Katarzyny Hylińskiej, jednego z pierwszych w Polsce certyfikowanych coachów językowych akredytowanych przez International Coach Federation (ICF). Intencją, która doprowadziła do powstania firmy była chęć dostarczenia organizacjom w Polsce takiego rodzaju wsparcia szkoleniowego, które umożliwi im płynne wejście na rynki zagraniczne oraz prowadzenie swobodnych działań na arenie międzynarodowej. Nasze obserwacje wskazują na to, że polski rynek szkoleń językowych od kilku lat posiada w ofercie produkty oparte na programach już istniejących lub wręcz je powielające, co skutkuje organizowaniem szkoleń opartych na powierzchownych obserwacjach i przeprowadzanych metodą prób i błędów. W związku z tym kondycja korzystających z nich organizacji nie polepsza się, a pracodawcy stale wracają do punktu wyjścia, jakim jest ciągła konieczność doszkalania pracowników.

Misją Efficient Language Coaching® Poland jest zaoferowanie polskim organizacjom alternatywy pozwalającej na wyeliminowanie błędnych decyzji, które w dotychczasowych doświadczeniach firm korzystających ze szkoleń językowych doprowadzały do powtarzalności zjawisk (uczestnicy szkoleń latami pozostający na tym samym poziomie zaawansowania językowego) oraz sprawiającej, że osiągane cele językowe mają bezpośrednie i trwale przełożenie na faktyczne zastosowanie języka w autentycznym kontekście biznesowym.

Neurolanguage Coaching® skierowany jest również do każdej osoby indywidualnej, która chce nauczyć się języka możliwie szybko i trwale efektywnie. Stanowi rozwiązanie problemu językowego osób, które niejednokrotnie są znużone i zniechęcone swoimi dotychczasowymi doświadczeniami z nieefektywnym uczeniem się języka obcego.

Pierwszym krokiem do zrealizowania powyższych celów było stworzenia zespołu profesjonalnych coachów językowych, nie tylko odpowiednio wykształconych, z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języka oraz posiadających kwalifikacje do przeprowadzania procesów coachingowych, ale w pełni świadomych potrzeb polskiego rynku oraz tego, że aby można było mówić o efektywnym budowaniu relacji biznesowych w zglobalizowanym świecie konieczny jest mu zupełnie inny rodzaj wsparcia szkoleniowego.

Proponowanym przez Efficient Language Coaching® rozwiązaniem problemów organizacji jest coaching językowy Neurolanguage Coaching ®.

Bliska współpraca z Efficient Language Coaching® Global umożliwia nam dostarczanie warsztatów o szerokim zakresie tematycznym prowadzonych przez doświadczonych coachów posiadających bogate doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym, i jest gwarancją utrzymania najwyższej jakości świadczonych przez nas usług.

Efficient Language Coaching® Poland jest pierwszą firmą w Polsce, która oferuje profesjonalny coaching językowy.

Oferujemy coaching językowy indywidualny oraz grupowy; służący ogólnemu rozwojowi językowemu bądź specjalistyczny coaching językowy prowadzony przez ekspertów z danej branży; w miejscu wskazanym przez klienta lub on-line. Organizujemy również interaktywne warsztaty specjalistyczne prowadzone metodą Neurolanguage Coaching®, które odbywają się zarówno w różnych miastach w Polsce, jak i w innych lokalizacjach na całym świecie.

Oprócz tego certyfikujemy coachów językowych w ramach uznanego na całym świecie kursu Language Coaching Certification®, jedynego kursu z coachingu językowego posiadającego akredytację International Coach Federation (ICF).