ELC Efficient Language Coaching ®

Katarzyna Hylińska

Katarzyna Hylińska Director

 
Dyrektor i Założycielka Efficient Language Coaching® Poland

Certyfikowany i Akredytowany Coach Językowy (ICF),

Absolwentka Filologii Angielskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

Trener i Tłumacz Języka Angielskiego z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu biznesowego języka angielskiego, kursów z języka specjalistycznego, kursów przygotowujących do Cambridge English Exams, szkoleń w języku angielskim z zakresu umiejętności miękkich i twardych.

Współpracuje zarówno z dużymi i średnimi firmami, jak i klientami indywidualnymi. Pasjonuje się coachingiem neurojęzykowym, neuronauką i fotografią.

Jako coach koncentruje się przede wszystkim na stworzeniu warunków pracy, które umożliwiają klientowi trwałe i efektywne przyswajanie wiedzy w maksymalnie krótkim czasie. Wspiera klientów w budowaniu ich samoświadomości, precyzowaniu intencji, potrzeb, wyznaczaniu celów, podejmowaniu decyzji, pogłębianiu ich wiedzy specjalistycznej oraz doskonaleniu kluczowych umiejętności z ich sfery zawodowej.

Pracę metodą Neurolanguage Coaching® wzbogaca o coaching oparty na mocnych stronach (w oparciu o 34 talenty Gallup’a), psychologię pozytywną, coaching prowokatywny, ciche przywództwo, storytelling i komunikację bez przemocy.